Tài chính

metamask là gì
Tài chính
Alex Pham

MetaMask là gì?

Nếu bạn là một nhà đầu tư tiền điện tử, có rất nhiều cách khác nhau để có thể lưu giữ và quản lý Ethereum

fintech là gì
Tài chính
Alex Pham

Fintech là gì?

Thời gian gần đây, các cụm từ “fintech”, “công nghệ fintech” xuất hiện rất nhiều trên báo chí hay các bản tin tài chính. Tuy

FOMO là gì
Tài chính
Alex Pham

FOMO là gì ?

Cùng với sự thăng hoa và phát triển mạnh mẽ của đồng tiền số, trong giới đầu tư, một thuật ngữ mới được phổ biến